Fästingburna sjukdomar 

TBE, borrelia och ehlichios

Precis som oss människor kan hunden drabbas av flera fästingburna sjukdomar. De sjukdomar man känner till är borrelia, TBE och ehrlichios.

Det finns idag ingen bra metod för att diagnostisera om hunden verkligen har borrelia (borrelios), med ett blodprov kan man se om hunden har bildat antikroppar mot borrelia. Men det behöver inte betyda att hunden har fått borrelia. Hunden kan ha haft borrelia tidigare eller blivit infekterad men aldrig blivit sjuk. Hundar kan bära på antikroppar mot borrelia i upp till 4-5 år. Men för att veta om hunden verkligen har borrelia så måste man hitta borrelia bakterien och det är väldigt svårt.

Enligt veterinärer kan man ställa en sannolikhetsdiagnos om hunden uppfyller vissa kriterier:

       har symtom som skulle kunna vara relaterade till borreliabakterien ex: ledinflammation, trötthet, muskelvärk, eventuellt feber. (symtomen för borrelia bakterien är diffusa och stämmer även väl in på en del andra infektionssjukdomar och även led artros)

       har antikroppar mot borrelia

       man har uteslutit andra sjukdomar

       svarar på antibiotikabehandling

Ehlichios är en annan färstingburen sjukdom och hundar som drabbas får akuta symtom med feber och blir allmänt dåliga. Det diskuteras också att sjukdomen kan ge ett kroniskt tillstånd men det vet man ännu inte säkert.

Det går lätta att diagnostisera Ehlichios genom ett blodprov då man kan se bakterier i hundens blod. Hunden blir också bra efter en antibiotikabehandling.

TBE kan man diagnostisera genom att man ser att hunden har bildat antikroppar mot TBE. För hundar som drabbats av TBE kan prognosen vara dålig. Tillfrisknandet tar lång tid och viss neurologiska symtom kan vara kvar väldigt länge. Någon behandling mot TBE finns inte och det går inte idag heller att vaccinera hunden mot det som vi människor kan då vaccin inte är framtaget för hundar.

Främst finns de fästingsjukdomarna i södra och mellersta Sverige men de börjar sprida sig norrut.

För att försöka förhindrar att din hund blir smittad så se över din hund varje dag och ju fortare man tar bort fästingen från hunden desto mindre risk för smitta.

Det finns även preparat att köpa mot fästingar såsom halsband, olika lösningar, spray, droppar. Men tänk på att preparaten innehåller ett gift som dödar fästingar så även hunden kan reagera negativt på giftet då det inte är ett harmlöst gift.

OBS använd definitivt inte några medel eller halsband på din valp. Rådfråga först din uppfödare och lokala veterinär.

Trevlig sommar/ Madeleine