Ormbett

I Sverige har vi endast en giftig orm, huggormen. I vissa trakter är den mycket vanlig, till exempel i skärgården.

Här kan du läsa om hur du bör reagera om din hund blir ormbiten.
Många hundägare tror att ormbett är ofarliga för hundar och i de lindrigaste fallen blir hunden bara svullen runt ormbettet MEN de medelsvåra fallen uppstår skador på hundens organ. Hunden får en lever- och njurskada och ofta blodbrist. Allt detta går över med vila och lämplig medicinering och givetvis snabb veterinär hjälp.

I de allvarligare fallen drabbas hunden av kraftigare lever- och njurskador. Blodkropparna faller sönder / blodbrist / blodäggvita läcker ut / ödem under buken i bröstet och ben. Intensivbehandling krävs omgående men trots det så överlever inte alla hundar ett ormbett.

Det är av stor vikt och betydelse var någonstans hunden har blivit biten och det allra vanligaste är att hunden blir biten i nosen och läpparna men också i en eller flera av tassar. Man vet aldrig på förhand vilken hund som kommer att bli dålig. Man måste utgå ifrån att vilken hund som helst kan bli dålig.

En orm som hugger sitt byte och sprutar normalt sett in gift i såret och doserar mängden olika vid olika tillfällen, ibland tycks inget gift komma alls.

Symtom
Först märks ormbett inte så mycket på hunden men efter ett tag blir hunden trött och vill helst ligga ned. Efter någon timme svullnar den bitna kroppsdelen kraftigt och blir ömt och blå-rött till färgen. Om ormbettet tagit i nosen eller i läpparna svullnar ansiktet upp mycket kraftigt och når ett maximum efter ett till två dygn.

Läpparna kan bli upp till ett par centimeter tjocka och svullnaden kan sjunka ner mot halsen. Om ormbettet tar i en tass svullnar den upp och svullnaden sprider sig uppåt benet.

Oftast tror vi att de hundar som blir bitna i läppar och nos är de farligaste i tron om att svullnaden ska täppa till luftvägarna, men så är dock inte fallet.  Trots att de flesta hundar blir ormbitna i nosen är det de som får bettet i tassen som oftast dör.

Vila och håll still
Varför är det då så viktigt att hunden skall ligga stilla efter ett ormbett?

Blodet pumpas runt med hjälp av hjärtat MEN i kroppen finns en annan typ av cirkulation nämligen lymfcirkulationen som till stor del sköter cirkulationen av musklernas sammandragningar. Ormgiftet i en tass bryter ner vävnaderna så att giftet lätt kan sugas upp och lymfcirkulationen sprider sen giftet vidare i kroppen.
Om hunden efter ormbettet dessutom går på benet och då ömsom böjer och sträcker på tassen sprids giftet ännu mer effektivt.

Blir din hund ormbitet så gör du följande:

  • Inspektera och leta efter ormbettet
  • Håll hunden i stillhet speciellt om ormbettet tagit i tassar eller ben
  • Ge hunden kortison
  • Om du kan få tag på is – lägg ett kylande omslag
  • Uppsök alltid veterinär

Vet du i förväg att du kommer att vistas i ormrika områden med din hund – be då din veterinär att skriva ut ett recept till dig på kortison så att du kan behandla hunden direkt efter ormbettet skett. Det är dock jätte viktigt att du inte tror att din hund färdigbehandlad i och med det – DU MÅSTE alltid uppsöka veterinär om din hund blivit ormbiten.

Trevlig sommar / Madeleine