De flesta problem av medicinsk art ska tas upp med en veterinär, men vissa åkommor av mindre allvarlig natur kan man ta hand om hemma genom att
använda följande utrustning.

Lägga alla dessa föremål i en första hjälpen låda och förvara den på ett lättåtkomligt ställe.
Förvara gärna även telefonnummer till din veterinär på samma plats samt
telefonnumret till djursjukhuset, djurakuten på din ort.

Kompresser och bomullstussar

Gasväv och gasbindor

Sax

Ögonbad

Injektionssprutor

Stor handduk

Skyddshandskar

Kirurgisk tejp

Isomslag

Termometer (helst digital)

Doseringsspruta (till tablett)

De flesta mediciner avsedda för människor är ineffektiva eller till och med
skadliga för hundar, men det finns ett par sorter som är bra att ha hemma i första hjälpen lådan.
Tänk dock på att aldrig ge hunden mediciner avsedda för människan utan
att först rådgöra med en veterinär.

Kortisontabletter: Fungerar som behandling mot ormbett och geting bett.
Rådgör med veterinär om lämplig dos. Ge medicin i akuta situationer och ta
därefter  hunden till djursjukhus.

Värktabletter: 
De flesta värktabletter är skadliga eller till och med livsfarliga
för hunden. De enda sorter du kan ge är magnecyl eller Albyl som hunden kan
få tillsammans med maten, MEN konsultera alltid din veterinär innan tabletten
ges.

Här kan du se förslag på första hjälpen låda som kan vara bra att ha
färdig OM olyckan skulle vara framme.

Förbandslåda