Illegal handel

Illegal handel med hundar är en verksamhet som omsätter mycket pengar internationellt. Det är jämförbart med illegal handel med knark och vapen och ofta växer valparna upp under hemska förhållanden. Det finns även samband mellan illegal hundhandel, maffia och människohandel. Nu lanserar den nationella Samverkansgruppen för hundvälfärd, där länsstyrelserna finns representerade, en kampanj mot hundsmuggling.

– Begär alltid veterinärbesiktningsintyg, vaccinationskort och köpeavtal. Dokumenten ska levereras tillsammans med valpen. Om du köper en rashund ska även stamtavlan levereras tillsammans med valpen, säger Sonia Lopes, länsveterinär på Länsstyrelsen i Stockholms län och länsstyrelsernas representant för Samverkansgruppen för hundvälfärd.

– Gå inte med på att den kommer att skickas senare och kontrollera att den ser riktig ut. Om du köper en importerad valp kontrollera valpens ålder i dokumenten. Den ska vara äldre än 15 veckor om den kommer till Sverige från ett EU-land eller ett land med samma villkor som EU. Är valpen yngre är den troligen insmugglad, fortsätter hon.

Be om intyg

Hundar som är över fyra månader gamla ska vara id-märkta och ha ett chipnummer. Intyg om chipmärkningen ska följa med hunden och chipnumret ska framgå av intyget från veterinärbesiktningen. Valpens mamma ska vara registrerad i det svenska centrala hundregistret om valpen är född i Sverige. Om valpen visar sjukdomstecken eller du känner på dig att något är skumt – genomför inte köpet. Det går alltid att rådfråga en veterinär innan köpet genomförs om det finns någon osäkerhet.

– Du som köper hund med okänd bakgrund gynnar den grymma handeln. Verksamheten fortsätter tills hundköpare lär sig hur ett riktigt hundköp ska gå till. Så länge människor köper illegalt införda hundar kommer handeln att finnas, vi kan bara stoppa den genom att ta bort efterfrågan. Tipsa gärna Tullverket om du misstänker smuggling av hundar, säger Viveca Eriksson, länsveterinär på Länsstyrelsen i Hallands län och representant för Samverkansgruppen för hundvälfärd.

Valparna föds upp i hundfabriker

Ofta är stora hundfabriker i ursprungslandet smuggelvalparnas ”barndomshem” och här växer de upp i misär. Ibland är det gatuhundar från marknader som har fötts upp och transporterats under förhållanden som är långt från den svenska djurskyddslagen.

Den svenska folkhälsan hotas dessutom genom smittor, bland annat rabies, som dessa hundar kan bära med sig. Följderna kan bli allvarliga både för hunden och för människan om man inte känner till djurets bakgrund.

Kampanjen mot hundsmuggling har initierats av Samverkansgruppen för hundvälfärd, som består av representanter för Jordbruksverket, Svenska Kennelklubben, Sveriges lantbruksuniversitet, Nationellt centrum för djurvälfärd, länsstyrelserna, Sveriges Veterinärförbund och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap. Informationen får gärna delas.

Källhänvisning: Sonia Lopes Länsveterinär på Länsstyrelsen i Stockholms län och länsstyrelsernas representant för Samverkansgruppen för hundvälfärd 2018, juli 04

Länsstyrelsens infosida