Vaccinationer

Varför behöver hunden vaccinationer ?
Genom att ge våra djur vaccinationer skyddar vi dem mot ett antal allvarliga sjukdomar,
men det kan också vara ett krav för att du skall kunna delta i kurser, utställningar,
lämna ditt hund på hundpensionat mm.
Vaccin skyddar som regel mot sjukdom, men inte nödvändigtvis mot smitta.

Vaccinerade djur kan vara smittbärare, utan att själva bli sjuka. I Sverige vaccinerar
vi i första hand för att förbättra djurskyddet, men också för att minska risken för
spridning av sjukdomar till människor, t.ex. rabies.

När bör man inte ge hunden några vaccinationer?
När hunden/valpen ska vaccineras ska djuret vara frisk, dvs inte ha en pågående
infektionssjukdom, vara undernärd eller stå på någon medicinsk behandling som
påverkar immunförsvaret. Om du är osäker bör du rådfråga din veterinär.

Dräktiga tikar bör inte vaccineras under själva dräktigheten. I de fall veterinär
anser att det är absolut nödvändigt ska det begränsas till sådana vacciner där
det är säkerställt att det är oskadligt.

Vaccinations rekommendationer för vaccinering av hund är:

mot valpsjuka, hepatit (smittsam leverinflammation) och parvo virus (hundpest).
Därtill kan man vaccinera mot kennelhosta. För hundar som skall resa utomlands
krävs att de är vaccinerade mot rabies. I vissa fall rekommenderas även vaccination
mot leptospiros.

Grundvaccinering av valpar
Valpar bör få vaccinationer vid 7-8 veckors ålder med vaccin mot parvo virus,
och vid ca 12-13 veckors ålder med vaccin som skyddar mot valpsjuka, hepatit
och parvo virus. Undvik kombinationsvaccin då det kan finnas risk för att valpen får
en allergisk reaktion. Sedan vid 1 års ålder skall valpen vaccineras ytterligare en gång.

Re-vaccinering
Hunden revaccineras sedan vart 3:dje år. (valpsjuka, hepatit och parvo virus.)
För hundar som ställs ut eller tävlar kvarstår krav på vaccination vid ett års ålder.

När du hämtar din valp –rådfråga alltid din uppfödare om du har frågor.

Vill du läsa ytterligare om vaccination finner du det nedan:

Vaccinationer