Patella Luxation

Liksom många andra dvärghundsraser så drabbas även havanaiser av patella luxation. På framsidan av lårbenet finns en fåra och i den glider ett eget ben, knäskålen, (patella). Den hålls på plats med kraftiga senor som slutar i en utväxt på skenbenet. Dessutom hålls knäskålen på plats av ledband på var sida, så att den kan glida upp och ned i fåran på lårbenet utan att dras ut åt sidan.

Om ledbanden blir för slappa eller fåran som knäskålen ligger i är för grund, kan knäskålen åka ut över kanten (patella luxation). Patella Luxation kan vara ärftlig eller orsakas genom olycka.

På havanaiser kontrollerar man knälederna tidigast vid 1,5 års ålder.

Du hjälper rasen och uppfödarna i bekämpningen av patella luxation om du låter en veterinär kontrollera knälederna på din hund och skickar in resultatet till din uppfödare samt rasklubben.

Undersökningen av knälederna är mycket enkel och gör inte ont på hunden.

Patella luxation graderas i olika grader:
Grad:

0 = Utan anmärkning, patella går ej att luxera.

1 = Patella luxerar vid provokation på sträckt ben, men reponeras spontant.

2 = Patella spontaluxerar då leden böjs och förblir luxerad till dess den manuellt reponeras

eller leden sträcks.

3 = Patella är mestadels luxerad, men kan reponeras på sträckt ben.

4 = Patella är permanent luxerad och går ej att reponera normalt.

 

 Glöm inte bort att du som valpköpare har alltid rätt att be och får se intyg på att din valps föräldrar har patella, hjärt och ögonlysnings intyg att allt är UA (Utan anmärkning). Du kan också själv finna denna information på www.skk.se om du har föräldrarnas registreringsnummer. Du söker fram hunden under menyn HUNDDATA.