Jenny

Tikar - pensionärer

Chandaroff Ursula Bell

”Jenny”

Född 2014-03-09

Registreringsnummer: SE24957/2014

Vi hälsoundersöker alltid våra hundar före parning samt utställda för rasgodkännande av professionell domare.