Sally

Tikar

Chandaroff Holly Liz

”Sally”

Född 2020-03-04

Registreringsnummer: SE25156/2020

Vi hälsoundersöker alltid våra hundar före parning samt utställda för rasgodkännande av professionell domare.