Din valp behöver fasta gränser och vägledning – ledarskap

Vill du att din valp ska växa upp till en hund som skall fungera i sociala sammanhang är det viktigt att du lär dig att vara tydlig och att kunna korrigera valpen utan att höja din röst. Vad vi kan lära oss är att i möjligaste mån efterlikna de viktigaste delarna i tikens/mammans signaler för att hjälpa valpen förstå.

De flesta valpar har goda förutsättningar för att anpassa sig i sin nya miljö tillsammans med oss människor men det krävs att vi hundägare förstår hur viktigt det är att lägga ner tid och energi på valpens sociala träning och ledarskap till valpen. Valpen är mottaglig för inlärning redan från födseln, det gäller dock för hundägaren att anpassa träningen och metoderna efter valpens mognad och kapacitet.

Valpar behöver ett uppfriskande NEJ, fasta gränser och tydlig vägledning annars riskerar de att bli ostyriga även om valpen har en gullig uppsyn. Och tänk på att det är mycket lättare att lära hunden rätt från början än att senare lära om och förbjuda ett beteende som du tidigare inte har tillrättavisat! Som nybliven hundägare så bör du börja fostra din valp så fort den kommer hem till dig i sin nya miljö. Du måste fortsätta där tiken slutade! du måste bli dess ledare.

 

 Gällande valpens sociala träning är det oerhört viktigt att du låter din valp hälsa på andra hundar så fort du startar dina promenader. Valpen har ett grundskydd redan från 8 veckors vaccination och även från mamman redan vid födseln så det är INGET skäl till att bära upp valpen. Väljer du dock att lyfta upp valpen när ni träffar andra hundar markerar du för valpen att andra hundar är farliga och de ska man akta sig för. Du riskerar då att få en rädd, osäker och skällig hund som inte får vara hund och leka med andra.


Försök nu att sätta dig in i hur tiken agerar tillsammans med sina valpar i valphagen:

Tiken är valparnas självklara ledare som uppfostrar dem att visa respekt och lydnad. Hon accepterar inte olydnad och ger tydliga tillrättavisningar och sätter gränser på vad som tillåts eller inte. Med en något stel och upprätt kroppshållning meddelar hon valpen att det är allvar. Med ett dovt morrande och en fast fixerad blick förstärker hon tillrättavisningen, vilket förhoppningsvis leder till att valpen avbryter sitt beteende som tiken markerade som felaktigt. OM inte så ökar hon trycket genom att visa tänderna och om så behövs trycker hon ned valpen med käften om valpens nacke. Om valpen fortfarande inte accepterar tillrättavisningen genom att sprattla eller skrika, så håller tiken bestämt bara kvar taget om valpen tills den slappnar av och finner sig i situationen. Då lättar tiken på greppet men står kvar i beredskap för en ytterligare tillrättavisning om krabaten skulle mopsa upp sig igen!

När valpen har legat på rygg och accepterat tikens tillrättavisande brukar tiken snabbt visa valpen sin uppskattning mot den blottade valpmagen genom att slicka den mjukt och lugnande på magen. Efter det händer det att valpen följer efter tiken med en låg kroppshållning och bakåtstrukna öron. Vilket signalerar att den är villig att följa sin ledares signaler och språk.

För att livet i en flock skall fungera behövs regler som gör att alla medlemmarna känner sig trygga. Tikens fostran till valparna gör att dom lär sig detta och att dom anpassas till ett socialt och fungerande system i flocken. Tikens fostran har blivit en bra grund för valpköparens fortsatta arbete för valpens hyfs och fason.

Hur kan du då som nybliven hundägare efterlikna tikens beteende?

Till sin natur är valpen osjälvständig och mycket angelägen att hålla sig väl med föraren. Vissa ordningsregler skall man lära valpen från start: komma på inkallning, ”nej” – som betyder förbjudet och inte acceptabelt, ”bra” – som betyder rätt / okey. Du bör inte ställa mer krav på valpen då den ännu inte har koncentrationsförmåga som krävs för någon högre forma av inlärning.

Du kan genom att kopiera tikens signaler snabbt få valpens förtroende som ledare genom att använda dig av att exempelvis

       smeka mjukt valpens mage vid beröm – där slickar tiken mjukt vid beröm och lugn

       tala med ljus röst när du leker med valpen och när du berömmer den

       visa yviga och plötsliga rörelser vid lek

       använd en dov röst då valpen gör fel för att likna tikens morrningar

       bli stel och stram i kroppen just som tiken, stram och fixerad blick

       ta ett fast grepp kring halsen med fingertopparna just precis som tiken gör när hon använder sina käfta vid en tillrättavisning

 

Det viktiga är dock att förlåta och att kela. Tänk på att det är en valp som är lärd av tiken till att visa respekt och lydnad så ta det försiktigt och bygg upp ett förtroende mellan er båda.

Lycka till Madeleine