Ingrid

Tikar

Ingrid stannar hos oss för framtida avel.

Född: 2017-01-14

Vi hälsoundersöker alltid våra hundar före parning samt utställda för rasgodkännande av professionell domare.