Kicki

Tikar - pensionärer

Sweet Honesty Miss Jelly Bean Baby
”Kicki”

Vi hälsoundersöker alltid våra hundar före parning samt utställda för rasgodkännande av professionell domare.

Stamtavla