Ulla

Tikar - pensionärer

Chandaroff Jolie Bell

Vi hälsoundersöker alltid våra hundar före parning samt utställda för rasgodkännande av professionell domare.